KRUPINA: Mestské lesy chcú nakúpiť techniku za viac ako štvrť milióna eur

Kritériom na vyhodnotenie ponuky je cena bez DPH
BANSKÁ BYSTRICA 5. septembra (SITA) – Lesnú techniku za viac ako 250-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) chcú nakúpiť Mestské lesy, s.r.o. Krupina. Potenciálni dodávatelia môžu svoje ponuky posielať elektronicky do 4. októbra. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania je vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Kritériom na vyhodnotenie ponuky je cena bez DPH.

Predmetom zákazky je dodanie lesného kolesového traktora v predpokladanej cene 124-tisíc eur, štiepacieho zariadenia za približne 44-tisíc eur a vyvážacej súpravy v hodnote takmer 88-tisíc. Uvádzané ceny sú bez DPH. Predpokladaná celková cena zákazky je 256 064,67 eura bez DPH. Zákazku budú mestské lesy financovať z nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR a z vlastných zdrojov.

Ponuku môžu uchádzači predložiť kompletne na všetky predmety zákazky alebo len na jej časti. Termín na predloženie ponúk je 4. október do 8:00 prostredníctvom systému Eranet na adrese https://euprojekty.eranet. sk . Ponuky otvoria v ten istý deň o 9:00 v sídle spoločnosti Mestské lesy Krupina.


Autora publikācijas SITA
Jums varētu interesēt arī
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.