Pirkums / Pieprasījums Lapegle  Zāģbaļķi  25 m³  Regulāri – katru mēnesi  III.A Norunātā cena