Pirkums / Pieprasījums Baltā robīnija  Zāģbaļķi  200 m³  Regulāri – katru mēnesi  Cita kvalitātes pakāpe Norunātā cena
Pirkums / Pieprasījums Baltā robīnija  Zāģbaļķi  250 m³  Regulāri – katru mēnesi  Cita kvalitātes pakāpe Norunātā cena