Pārdošana Kapsulas  Egle  24 tonna  24000 kg  Regulāri – katru mēnesi 4460,00 CZK / tonna