Pārdošana Kapsulas  Priede  200 tonna  500 kg  Regulāri – katru nedēļu 159,00 EUR / tonna
Pārdošana – atlaides Kapsulas  Priede  22 tonna  22 kg  Regulāri – katru nedēļu Norunātā cena
Pārdošana Kapsulas  Priede  200 tonna  100 kg  Regulāri – katru nedēļu 159,00 EUR / tonna
Pārdošana – atlaides Kapsulas  Priede  22 tonna  22 kg  Regulāri – katru nedēļu Norunātā cena