Pirkums / Pieprasījums Lapegle  Transporta platformu koksne   70 m³  Regulāri – katru mēnesi  II. Norunātā cena
Pirkums / Pieprasījums Lapegle  Transporta platformu koksne  70 m³  Regulāri – katru mēnesi  I. 137,00 EUR / m³
Pirkums / Pieprasījums Lapegle  Transporta platformu koksne  30 m³  Regulāri – katru mēnesi  I. 145,00 EUR