Pirkums / Pieprasījums Kļava  Stāvbaļķi  1000 m³  Vienreizējs pasūtījums/piedāvājums  Cita kvalitātes pakāpe Norunātā cena