Pirkums / Pieprasījums Kļava  Stāvbaļķi  1000 m³  Vienreizējs pasūtījums/piedāvājums  Cita kvalitātes pakāpe Norunātā cena
Pārdošana Kļava  Zāģbaļķi  25 m³  Vienreizējs pasūtījums/piedāvājums  Cita kvalitātes pakāpe Norunātā cena