Pārdošana Egle  Transporta platformu koksne  1000 m³  Regulāri – katru mēnesi  I. Norunātā cena
Pirkums / Pieprasījums Lapegle  Transporta platformu koksne   70 m³  Regulāri – katru mēnesi  II. Norunātā cena
Pirkums / Pieprasījums Lapegle  Transporta platformu koksne  30 m³  Regulāri – katru mēnesi  I. 145,00 EUR
Pārdošana Ozols  Galdniecības kokmateriāli  100 m³  Regulāri – katru nedēļu  III. Norunātā cena
Pirkums / Pieprasījums Lapegle  Transporta platformu koksne  70 m³  Regulāri – katru mēnesi  I. 137,00 EUR / m³
Pārdošana Ozols  Galdniecības kokmateriāli  30 m³  Vienreizējs pasūtījums/piedāvājums  Cita kvalitātes pakāpe Norunātā cena
Pārdošana Egle  Būvniecības/celtniecības kokmateriāli  1000 m³  Regulāri – katru mēnesi  Cita kvalitātes pakāpe Norunātā cena