Vītoli

Koksnes tips / suga : Vītoli
Angļu nosaukums : Black willow
Cits nosaukums :
Latīņu nosaukums : Salix nigra
Tips : Cietkoksne
Koka izmērs / Augstums : 20 - 30 m
Stumbrs / Diametrs : 0,6 - 1,0 m
Atrašanās vieta :
Papildinformācija : Wikipedia
Relatīvais blīvums : 0.36
Relatīvais blīvums (12% MC) : 0,42
Janka Cietība : 1920 lbf
Lieces izturība : 53,8 MPa
Elastības modulis : 6,97 GPa
Saspiešanas pretestība : 28,3 MPa
Rukums : Radial : 3,3%
Tangential : 8,7%
Volumetric : 13,9%
T/R Ratio : 2,6
m³/BDU : 3,20
m³/BDMT : 2,94
Ton/BDU : 3,17
Tonne/BDU : 2,87
Tonne/BDMT : 2,64