LESY: SPF si so štátnym podnikom Lesy SR zosúladili pozemky o rozlohe viac ako 1 000 hektárov

Spoločne pripravili 60 delimitačných protokolov. Slovenský pozemkový fond (SPF) si so štátnym podnikom Lesy SR zosúladili pozemky o rozlohe 1 040 hektárov.
BRATISLAVA 12. februára (SITA) - Od novembra 2018 až doteraz pripravili spoločne 60 delimitačných protokolov, ktoré riešia spomínanú plochu. „Uvedomujeme si, že prirodzeným zmenám v prostredí nie je možné úplne zabrániť. Delimitácia správy je živý proces, a preto bude nevyhnutné aj naďalej ju realizovať a vo vzájomnej spolupráci pokračovať,“ agentúru SITA o tom informovala v stredu generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

V novembri 2018 uzatvoril Slovenský pozemkový fond (SPF) s Lesmi SR, š. p. memorandum o spolupráci, ktorého cieľom bolo postupne zosúladiť zápisy správy poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností v evidencii katastra nehnuteľností. Na dosiahnutie tohto účelu boli pripravené vzory delimitačných protokolov, na základe ktorých sa po porovnaní skutočného stavu so stavom evidovaným v katastri nehnuteľností, poľnohospodárske pozemky prevedú do správy SPF a lesné pozemky do správy Lesov SR. Po viac ako roku od podpisu memoranda možno podľa SPF konštatovať, že spolupráca správcov nehnuteľností vo vlastníctve Slovenskej republiky prináša očakávané výsledky.

„Zosúladenie zápisov správy poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností bol jedným z projektov, ktoré pomohli Slovenskému pozemkovému fondu výrazne zefektívniť činnosť najmä pri prenájme pôdy. Aj preto oceňujeme aktívnu spoluprácu Lesov SR pri riešení tejto problematiky," dodala Adriana Šklíbová.

Slovenský pozemkový fond je neštátna a nezisková organizácia, ktorá koná vo verejnom záujme. Spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanoviská. Sídlom generálneho riaditeľstva SPF je Bratislava a v rámci SR má SPF 22 regionálnych odborov a 8 pracovísk.

Delimitácia – prevod správy k pozemkom vo vlastníctve štátu je postup, ktorým sa zosúlaďuje evidencia správy pozemkov – správcov pozemkov, vyplývajúca z právnych predpisov a druhov pozemkov. Slovenský pozemkový fond v Bratislave zabezpečuje delimitácie správy k poľnohospodárskym nehnuteľnostiam a niektorým lesným nehnuteľnostiam vo vlastníctve SR.


Autora publikācijas SITA
Jums varētu interesēt arī
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.